Disclaimer

Lucky verleent u hierbij toegang tot www.lucky28003.nl . Lucky publiceert hier ter informatie teksten,afbeeldingen en andere materialen. Tevens publiceert Lucky hier films en foto’s die gekocht kunnen worden.

Lucky behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lucky spant zich in om de inhoud van www.lucky28003.nl actueel te houden en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.lucky28003.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak van juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lucky.
Specifiek voor Prijzen en andere informatie over producten op www.lucky28003.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijk fouten geen overeenkomst claimen met Lucky. Voor de op www.lucky28003.nl opgenomen hyperlinks naar website’s of diensten van derden kan Lucky nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lucky en haar licentiegevers.

Kopieren,verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lucky, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht),tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (afbeeldingen en video’s) van www.lucky28003.nl op te nemen in andere website of pagina indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

error: 2007-2018® lucky28003